بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

مدیریت فروش و اموزش بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد کد:1997 دفتر اهواز

پرسش و پاسخ های معمول در مشاوره های بیمه عمر

بطور خلاصه بیمه عمروپس انداز را تشریح نمایید وانواع بیمه های مختلط رانام ببرید؟ 

بطور کلی این بیمه نامه چها ر محور پس انداز ، عمر و حوادث و از کار افتادگی و وام و مزایای خاص را تحت پوشش قرار می دهد .

الف – بیمه گذار می تواند با صرفه جویی اندک در مخارج روزانه و پس انداز آن نزد شرکت پاسارگاد از سود تضمینی و سود حاصل از  تشکیل منا فع احتمالی استفاده نماید .

ب - در صورت فوت طبیعی حتی پس از  پرداختیک قسط استفاده کنندگان کل سرمایه درخواستی را دریافت و در صورت فوت در اثر حادثه تا سه برابر سرمایه انتخابی به بازمانده یا استفاده کننده پرداخت خواهد شد .

ج – در صورت از کار افتادگی دائم بیمه شده از پرداخت اقساط معاف و در پایان کل سرمایه را دریافت خواهد نمود .

د - پس از دو سال بیمه گذار می تواند از محل ذخیره ریاضی تا نود درصد ارزش ذخیره رباضی وام دریافت نماید و همچنین سرمایه حاصل از بیمه عمر جزء ما ترک نبوده و معاف از مالیات می با شد.

   

برای خرید بیمه نامه از کجا باید شروع کرد؟ 

پیشنهاد ارایه شده از طرف نمایندگان و مشاورین فروش و تا ئید آن توسط پزشک معتمد شرکت بیمه و تا ئید آن توسط کار شناس صدور بیمه نامه اساس قرار داد را تشکیل می دهد .. در صورت نیاز به آزمایش پزشکی به تشخیص پزشک معتمد بیمه پاسارگاد کلیه هزینه های مربوط به ازمایش پزشکی در صورت صدور بیمه نامه بعهده شرکت بیمه پاسارگاد خواهد بود .  

   

پرسشهایی از قبیل سن ، اعضای خانواده و وضعیت سلامتی بیمه شده برای چیست ؟ 

اساس قرار داد پرسش هایی است که درون پرسشنامه مطرح شده و هر یک از سوالات مطرح شده در نرخ حق و ضریب فوت بیمه تا ثیر گزار می باشد. مثلا سلامت یا عدم سلامت اعضای درجه یک خانواده از نظر وراثتی از طرف پزشک معتمد بیمه پاسارگاد بررسی و ضریب فوت متناسب با آن پیشنهاد می شود.

    اگر کسی اطلاعات پرسشنامه را به غلط پرنماید چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ 

در صورت ارایه اطلاعات غلط بیمه گر در ارایه نرخ دچار اشتباه خواهد شد . که اگر این اظهارات از روی عمد باشد بیمه نامه باطل خواهد شد وحق بیمه پرداختی قابل استرداد نخواهد بود و در صورتیکه این اظهارات از روی سهو ونا اگاهی باشد فقط ذخیره ریا ضی و یا ارزش بازخریدی بیمه نامه قابل استرداد خواهد بود .

لذا خواهشمند است در پر کردن پرسشنامه دقت لازم را مبذول فرمایید .  

   

اقساط بیمه نامه چگونه پرداخت می شود ؟  

در حال حاضر اقساط بویسله دفترچه ها یی که مشتر کا" تو سط بیمهپاسارگاد و بانک  های پاسارگاد،تجارت و کشاورزی تهیه گردیده پرداخت می گردد. و مستقیما " مبالغ به حساب فراگیر شرکت بیمه پاسارگاد واریز می گردد و بیمه گذاران می توانند به همراه قبوض آب و برق و تلفن خود این اقساط را پرداخت نمایند ولی پرداخت از طریق الکترونیک و خود پرداز نیز در دست مطالعه و بررسی می با شد.  

   

اعتبار این بیمه نامه چیست ؟ ( از کجا معلوم که پس ازمدت 10 سال تا20 سال پول ما را پس بدهند) 

این بیمه نامه توسط شرکت بیمه پاسارگاد در حال حاضربا بیش از 630 میلیارد ریال سرمایه ارایه می گردد ، همچنین این شرکت جزء گروه مالی پاسارگاد متشکل از بانک پاسارگادو چند شرکت معتبر دیگر می باشد .در ضمن بیمه پاسارگاد همانند سایر شرکتهای بیمه ای تحت نظارت بیمه مرکزی فعالیت می نمایند.

   

بعد از مدت پنج الی ده سال ارزش پول کاهش می یابد و سرمایه انتخابی ارزش انچنانی ندارد ؟ 

درست است که ارزش پول طی سالیان متمادی کاهش خواهد یافت ولی باید در نظر داشت ارزش اقساط پرداختی نیز طی این سالها کاهش خواهد یافت و برای غلبه بر این موضوع می توان سالیانه با افزایش نرخ تورم سرمایه را نیز افزایش داد . ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت که این پس انداز تحت پوشش بیمه است و در صورت حادثه می توان خود و یا بازماندگان از پوششهای آن استفاده کنیم .   

   

چرا ما باید پس انداز کنیم که بازماندگان استفاده کنند به قول معروف دیگی که برای من نجوشد سر سگ بجوشد ؟ 

متا سفانه این سوال، سوال متداولیست که اکثر بیمه گذاران در ابتدا می پرسند و با پوزش فراوان مجبور شدیم عین سوال را مطرح کنیم ، در پاسخ می گوییم ما حداقل روزی هشت ساعت کار می کنیم که خود و خانواده در رفاه زندگی کنیم ، تا بحال یتیمی را نوازش نکرده اید که متاثر شده باشید از اینکه چرا خانواده اش در هنگام حیات و توانایی کار کردن فکری برای آینده فرزندش نکرده است ، من گاهی اوقات تصور می کنم اگر روح من نظاره گر چنین صحنه ای باشد که از فرزند من چنین سوالی شود و با ترحم به او نگریسته می شود چه احساسی پیدا خواهم کرد . سرمایه گذاری در بیمه عمر و  تامین آتیه خیر الدنیا و خیر الاخره می باشد یعنی با صرفه جویی اندک در برخی از مخارج غیر ضروری در صورت حیات خودم استفاده می کنم ( مسافرت ، تحصیل و ازدواج فرزندان ، زیارت و امور خیریه ) و در صورت فوت نیز بازماندگان از مواهب آن استفاده خواهند نمود .  

   

من آنقدرپول دارم که خودم وخانواده ام هیچ احتیاجی به پس انداز ندارند ؟ 

متا سفانه این سوالی است که بسیاری از افراد مرفح به آن فکر می کنند و فراموش کرده ند که اگر امروز مرفح اند نتیجه پس انداز کردن خود و یا اجدادشان می باشد و ندیده اند فرزندانی را که در نتیجه عدم آموزش پس انداز و سرمایه گذاری یک شبه بخش اعظمی از سرمایه پدر را بر باد داده اند . نمی گوییم بهترین راه برای آموزش پس انداز به فرزندان بیمه عمر است ولی با اطمینان می گوییم یکی از بهترین راهها سرمایه گذاری در بیمه عمر و تامین آتیه است . چه لذتی خواهید برد اگر خودروئی که جوان بیست و پنج ساله شما خریداری می نماید حاصل صرفه جویی در پول تو جیبی خود از سن پانزده سالگی باشد .   

   

آیا می توان حق بیمه را به صورت سالیانه ویا یکجا پرداخت نمود ؟ 

بله در این صورت هیچ هزینه ای بابت تقسیط حق بیمه کسر نخواهد شد و بیمه گذار سود بیشتری خواهد برد.

  

   

درصورت تاخیر در پرداخت چگونه عمل می شود ؟ ( آیا شرکت بیمه منتظر تآخیریکی ازاقساط است تا ازپرداخت خسارت یا سرمایه شانه خالی کند ) 

چنانچه بیمه گذار بیش از یک ماه از پرداخت حق بیمه خودداری نماید از پایان یک ماه دیگر تحت پوشش بیمه نمی باشد و چنانچه قبل از شش ماه باشد بدون استرداد هیچ مبلغی و با اخطار کتبی بیمه نامه باطل خواهد شد و اگر بعد از شش ماه و پرداخت شش قسط چنین اتفاقی بیافتد در صورت فوت ارزش باز خریدی و یا ارزش سرمایه مخفف هر کدام بیشتر باشد به بازماندگان پرداخت خواهد شد و در صورت حیات ارزش باز خریدی پرداخت خواهد شد . اما پس از اینکه قبل از یکسال اقدام به پرداخت اقساط معوق و هزینه دیر کرد نماید بلا فاصله و بدون هیچ تشریفاتی شرایط بیمه نامه به شرایط قبلی تبدیل خواهد شد و چنانچه این اتفاق بعد از یکسال بیافتد ادامه بیمه نامه منوط به آزمایشات پزشکی و تایید پزشک خواهد شد .  

   

   

آیا می توان سرمایه بیمه عمررا افزایش و یا کاهش داد؟ 

بیمه گذارمی تواند پس از گذشت دو سال از شروع بیمه نامه تقاضای تغییرات سرمایه و مدت بیمه را با رعایت موارد ذیل نماید

الف – تغییرات باید در ابتدای هر سال بیمه ای انجام گیرد یعنی از تاریخ اخرین قسط دفتر چه فقط یکماه فرصت دارد.

ب – پس از تغییرات باید حداقل پنج سال به انقضاء بیمه نامه باقیمانده باشد .

البته بیمه گذار چنانچه بخواهد قبل از دو سال سرمایه را افزایش دهد می تواند با خرید بیمه نامه جدید ، این عمل را انجام دهد .  

   

   

استثنایات این بیمه نامه چیست؟  

الف – مسابقات سرعت و اکتشاف و پروازهای اکروباتی

ب – خطر جنگ و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی داشتته باشد .

ج - خودکشی قبل سه سال و 36 قسط کامل مگر اینکه ثابت شود خودکشی غیر ارادی بوده

د - در صورتیکه استفاده کننده یا بیمه گذار مسبب مرگ بیمه شده باشند  

   

   

 

برای گرفتن وام چه ضمانتهایی لازم است و مدت زمان وام وبازپرداخت آن چگونه است ؟ 

برای دریافت وام باید حداقل یک سال از مدت بیمه نامه گذشته و 12 قسط پرداخت شده باشد که در صورت ثبت همه اقساط بدون هیچ تشریفاتی و فقط با ارایه بیمه نامه و کارت شناسایی چک وام در وجه بیمه گذار صادر خواهد گردید . و بازپرداخت آن می تواند حداکثر تا پایان مدت بیمه نامه باشد . مثلا" اگر فردی بیمه نامه پنج ساله دارد و پس از دو سال قصد گرفتن وام دارد می تواند تا مدت سه سال وام مربوطه را تسویه حساب نماید . همچنین می تواند بعد از اتمام هر وام بلافاصله درخواست وام جدید نماید.

  

مزایای بیمه عمر نسبت به نظام بانکی چیست ؟ 

الف – در نظام بانکی با تغییر سیاست بانک مرکزی سود نیز تغییر می نماید ولی در بیمه عمر و پس انداز در هر شرایطی سود هیچ گاه کاهش نمی یابد و فقط در صورت تشکیل منافع افزایش خواهد یافت .

ب – بیمه عمر و تامین آتیه ، پس اندازی منظم و سیستماتیک و البته اجباریست که پس انداز بانکی چنین خاصیتی ندارد .

ج - با وجود اینکه در نیمه اول بیمه نامه در صورت باز خریدی مقداری ازسرمایه پرداختی بعنوان حق بیمه عمر و هزینه های بیمه گری کسر می گردد ولی این خود باعث می شود باز خریدی این بیمه نامه آخرین تصمیم باشد .

د - وام در سیستم عمر و پس انداز در عرض بیست دقیقه و بدون هیچ تشریفاتی پرداخت می شود ولی در نظام بانکی ........

ه - مهمتر از همه اینکه در هیچ بانکی عمر انسان در برابر کل پس انداز احتمالی باضافه سود آن بیمه نخواهد شد که در بیمه عمر و پس انداز چنین امری امکان پذیر می باشد.  

   

 

آیا اشخاص بیمار نیز می توانند تحت پو شش این بیمه نامه قرار گیرند؟ 

برخی از بیماری ها با نظر پزشک و دریافت حق بیمه اضافی قابل بیمه شدن می باشد ولی بیماری های لا علاج قابل بیمه شدن نمی باشد. در عین حال برای اینکه بیمه گر و بیمه گذار با مشکل مواجه نشوند بهتر است پرسش نامه با دقت مطالعه وتکمیل گردد.  

   

در صورت انصراف از پرداخت اقساط و یا اقساط پرداختی سوخت شده تلقی می شود منظور از ارزش بازخریدی چیست ؟ 

این بیمه نامه تا شش ماه و پرداخت شش قسط ارزش با زخریدی ندارد و بعد از شش ماه تا تقریبا" نصف مدت بیمه نامه در صورت انصراف مبلغ کمتری از حق بیمه پرداختی به بیمه گذار  پرداخت خواهد گردید که این مبلغ بعنوان حق بیمه عمر و هزینه های بیمه گری می باشد ولی بعد از گذشت نصف مدت بیمه نامه سودی که به مانده پول تعلق می گیرد حق بیمه عمر و هزینه های بیمه گری را پوشانده و از آن پس سود نیز به بیمه گذار تعلق می گیرد . به مانده حق بیمه پرداختی منهای حق بیمه عمر باضافه سود متعلق به مانده این دو ذخیره ریاضی یا ارزش بازخریدی اطلاق می گردد . جدول ارزش بازخریدی ضمیمه بیمه نا مه عمر و پس انداز می باشد.  

 

 

مدارک لازم جهت گرفتن سرما یه را نام ببرید؟ 

الف – بیمه نامه و ضمایم آن

ب- قبوض رسید حق بیمه های پرداختی

ج - کارت شنا سایی ورونوشت آن

و در صورتیکه پرداخت سرمایه در صورت فوت باشد در اولین فرصت و حداکثر تا یک ماه از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار کتبا" و با ذکر دلیل فوت به اطلاع بیمه گر برسد و علاوه بر مدارک فوق مدارک ذیل برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرارگیرد

1- گواهی رسمی فوت

2 - گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد .

3 - در صورتیکه فوت بر اثر حادثه باشد گزارش حادثه که توسط مراجع ذی صلاح تهیه شده باشد

4 - در صورتیکه استفاده کنندگان مشخص نشده باشند گواهی انحصار وراثت   

   

مدارک لازم جهت پوشش از کار افتادگی را نام ببرید؟ 

در صورت از کار افتادگی علاوه بر مدارک تاییدیه پزشکی قانونی و مراجع ذی صلاح نظریه و مدارک مورد درخواست پزشک معتمد بیمه گر نیز لازم می باشد.  

   

در صورت فوت و یا جمع شدن نمایندگی بیمه تکلیف بیمه نامه های صادره آن نمایندگی چه می شود ؟ 

کلیه تعهدات بیمه ای و بیمه نامه های نماینگی ها زیر نظر بیمه ایران بوده و با ارایه شماره بیمه نامه به هر یک از نماینگان بیمه و یا امور نماینگان بیمه ایران می توان آدرس نمایندگی ، نماینده جایگزین و یا شعبه ای که کار این نمایندگی را پیگیری می نماید را جستجو و پیدا نمود.  


+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 21:33  توسط حیدر کاشف  |